mércores, 16 de marzo de 2016

E TI, QUE PINTAS?

Imos a coñecer máis detalles do pintor Wassily Kandinsky, do que xa vimos un video o pasado aoves.


«Todo se volvía claro...
a descrición dos obxectos perdía todo sentido...
no cadro só quedaban as cores:
 un abismo abríase aos meus pés»


Esta frase foi pronunciada por Kandinsky en 1908,  dous anos antes - aínda que para algúns cinco, pois hai bastante controversia sobre a data na que foi pintada esta acuarela- de que crease un dos cadros máis relevantes da súa obra e da arte do s. XX. Trátase da imaxe que vos presento a continuación, un pequeno debuxo que nos escritos de Kandinsky aparece catalogado como primeira acuarela abstracta.


Que é o que vemos? Como o describiriamos? Obviamente, se o patrón que pretendemos recoñecer son figuras, obxectos, ou persoas pintadas con máis ou menos destreza no cadro, non atoparemos nada. Kandinsky desde facía anos non tiña interese en definir obxectos.

A arte abstracta negarase a pintar a realidade
 existente para concentrar a forza
expresiva da obra
nos seus aspectos cromáticos,
formais ou estruturais.

Na pintura abstracta, a obra de arte convértese nunha realidade autónoma, sen conexión coa natureza e, como consecuencia, xa non tenta representar homes, paisaxes, casas ou flores, senón simplemente combinacións de cores que tentan expresar unha necesidade interior de significar. Pero vaiamos paso a paso e vexamos que isto non é froito da ocorrencia dun día, senón un proceso, unha procura que a Kandinsky ocupoulle a súa vida enteira.

Nos cadros que ides a ver a continuación poderedes ver ese proceso cara a abstracción:
Impresionante Kandinsky, non si?«Todo se volvía claro... 
la descripción de los objetos perdía todo sentido...
en el cuadro sólo quedaban los colores:
 un abismo se abría a mis pies»

Esta frase fue pronunciada por Kandinsky en 1908,  dos años antes - aunque para algunos cinco, pues hay bastante controversia sobre la fecha en la que fue pintada esta acuarela- de que crease uno de los cuadros más relevantes de su corpus de obra y del arte del s. XX. Se trata de la imagen que os presento a continuación, un pequeño dibujo que en los escritos de Kandinsky aparece catalogado como primera acuarela abstracta.

¿Qué es lo vemos? ¿Cómo lo describiríamos? Obviamente, si el patrón que pretendemos reconocer son figuras, objetos, o personas pintadas con más o menos destreza en el cuadro, no encontraremos nada. Kandinsky desde hacía años no tenía interés en definir objetos.

El arte abstracto se negará a pintar la realidad
 existente para concentrar la fuerza 
expresiva de la obra 
en sus aspectos cromáticos, 
formales o estructurales.

En la pintura abstracta, la obra de arte se convierte en una realidad autónoma, sin conexión con la naturaleza y, como consecuencia, ya no intenta representar hombres, paisajes, casas o flores, sino simplemente combinaciones de colores que intentan expresar una necesidad interior de significar. Pero vayamos paso a paso y veamos que esto no es fruto de la ocurrencia de un día, sino un proceso, una búsqueda que a Kandinsky le condujo su vida entera.

Ningún comentario:

Publicar un comentario