martes, 1 de marzo de 2016

E TI, QUE PINTAS?

Hai que cumprir a palabra dada, por iso, como quedamos o vindeiro xoves, hoxe imos a falar de Piet Mondrian, que como sabedes é o pintor elexido polos nenos e nenas da aula de 1ºB.


Piet Mondrian xunto con Wassily Kandinski e Kazimir Malévich son tres dos nomes fundamentais da abstracción xeométrica. Unha maneira de entender a abstracción que no caso de Mondrian coñecemos como Neoplasticismo.
 


A carreira pictórica de Mondrian non comeza desta maneira. Nos seus primeiros cadros, a mestura de estilos e técnicas nas que están pintados, fálannos da persecución dun estilo persoal. Anos de investigación onde lle vemos influído polo impresionismo, o puntillismo,   e mesmo do cubismo.
IMOS COÑECER ALGÚNS DATOS DA SÚA BIOGRAFÍA.Naceu o 7 de marzo de 1872 en Amersfoort (Holanda). Foi o segundo fillo de cinco da familia do mestre Pieter Cornelis Mondriaan e da súa esposa Johanna Christian Kok.
Mestre de educación primaria, en 1892, inicia estudos de pintura na Rijksakademie voor Beeldende Kunst en Amsterdan, posteriormente ingresa na "Gereformeerde Kerk".
Tras residir varios anos en París e Londres, en 1940 trasladouse a Nova York, onde a súa obra viuse influída polo dinamismo da vida urbana e polos ritmos da música estadounidense, factores que implicaron unha maior atención ás posibilidades construtivas da cor, é dicir, a cor como construcción xeométrica na obra.

En 1940 trasladouse a Nova York. Piet Mondrian faleceu o 1 de febreiro de 1944 nesta cidade vítima dunha pulmonía, deixando inconclusa a súa última obra: Victory Boogie-Woogie. 
Como ides a ver neste video, a obra de Piet Mondrian inspira videos de animación tan orixinais como este:E, tan divertidos coma este. Piet Mondrian e o Boogie Woogie.

Está permitido bailar!


 Hay que cumplir la palabra dada, por eso, como quedamos el vindoiro jueves, hoy vamos a hablar de Piet Mondrian, que cómo sabéis es el pintor elexido por los niños y niñas del aula de 1ºB.
 Piet Mondrian junto con Wassily Kandinski y Kazimir Malévich son tres de los nombres fundamentales de la abstracción geométrica. Una manera de entender la abstracción que en el caso de Mondrian conocemos como Neoplasticismo.
La carrera pictórica de Mondrian no comienza de esta manera. En sus primeros cuadros, la mezcla de estilos y técnicas en las que están pintados, nos hablan de la persecución de un estilo personal. 


Nació el 7 de marzo de 1872 en Amersfoort (Holanda). Fue el segundo hijo de cinco de la familia del maestro Pieter Cornelis Mondriaan y de su esposa Johanna Christian Kok.
Maestro de educación primaria, en 1892, inicia estudios de pintura en la Rijksakademie voor Beeldende Kunst en Amsterdan, posteriormente ingresa a la "Gereformeerde Kerk".

Tras residir varios años en París y Londres, en 1940 se trasladó la Nueva York, donde su obra se vio influida por el dinamismo de la vida urbana y por los ritmos de la música estadounidense, factores que implicaron una mayor atención a las posibilidades constructivas del color, es decir, el color como construcción geométrica en la obra.

En 1940 se trasladó la Nueva York. Piet Mondrian falleció el 1 de febrero de 1944 en esta ciudad víctima de una pulmonía, dejando inconclusa su última obra: Victory Boogie-Woogie. 


 Como vais a ver en este video, la obra de Piet Mondrian inspira videos de animación tan originales como este:

Ningún comentario:

Publicar un comentario