mércores, 6 de abril de 2016

E TI, QUE PINTAS?

Imos a coñecer máis sobre a técnica que empregaba  o noso pintor desta semana, George Pierre Seurat, o Puntillismo, do que xa vimos un video o xoves pasado.

O puntillismo é un estilo artístico que xorde a finais do século XIX e que ten gran influencia do impresionismo, tanto na forma de pintar como na temática que os principais autores deste movemento van utilizar.

A técnica do puntillismo consiste en realizar un debuxo ou pintura con puntos de diferentes cores, que serán os que compoñen a figura, obxecto ou paisaxe que o autor decidiu representar. O primeiro cadro puntillista que conservamos foi realizado no añño 1880 polo pintor francés Georges Seurat.


Así como o impresionismo utilizaba a pincelada para compoñer os seus cadros, o puntillismo utiliza só puntos de cores, os cales mirados a certa distancia fan que a retina do ollo compoña a figura desexada polo autor. Pensemos que niso coinciden ambos movementos. Se miramos un cadro deste estilo moi preto o único que poderemos apreciar serán manchas ou puntos de cores, mentres que se nos imos afastando do lenzo as formas irán gañando peso para compoñer aquilo que o artista quixo representar.

Neste video, poderedes observar algunhas das súas obras.
Vamos a conocer más sobre la técnica que empleaba  nuestro pintor de esta semana, George Pierre Seurat, el Puntillismo, del que ya vimos un video el jueves pasado.

El puntillismo es un estilo artístico que surge a finales del siglo XIX y que tiene gran influencia del impresionismo, tanto en la forma de pintar cómo en la temática que los principales autores de este movimiento van a utilizar.

La técnica del puntillismo consiste en realizar un dibujo o pintura con puntos de diferentes colores, que serán los que componen la figura, objeto o paisaje que el autor decidió representar. El primer cuadro puntillista que conservamos fue realizado en el añño 1880 por el pintor francés Georges Seurat.

Así como el impresionismo utilizaba la pincelada para componer sus cuadros, el puntillismo utiliza solo puntos de colores, los cuales mirados a cierta distancia hacen que la retina del ojo componga la figura deseada por el autor. Pensemos que en eso coinciden ambos movimientos. Si miramos un cuadro de este estilo muy cerca, lo único que podremos apreciar serán manchas o puntos de colores, mientras que si nos vamos alejando del lienzo las formas irán ganando peso para componer aquello que el artista quiso representar.

En este video, podréis observar algunas de sus obras.

Ningún comentario:

Publicar un comentario